Matematik Sınavlarına Nasıl Çalışmalıyız?​
18 Mayıs 2024

Cebirin Atası El Harezmi

Cebirin Tarihi

Cebirin tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır.

Özellikle Babil ve Mısır gibi medeniyetlerde matematiksel problemleri çözmek için bazı cebirik yöntemler kullanılmıştır. Ancak modern anlamda cebirin tarihi, 9. ve 10. yüzyıllarda İslam matematikçileri tarafından geliştirilmesiyle başlar.

İslam matematikçileri, Arap rakamlarının kullanımını yaygınlaştırmış, cebirsel denklemlerin çözümünde kullanılan yöntemler geliştirmiş ve cebirsel ifadelerin sembolik bir şekilde ifade edilmesi için cebirsel sembollerin kullanımını başlatmışlardır.

Özellikle el-Harezmi‘nin “Hisab al-Jabr ve’l-Muqabala” adlı eseri, cebirin temel kurallarını ortaya koyan ve cebirin gelişmesinde önemli bir rol oynayan bir eserdir.

Hisab al-Jabr ve’l-Muqabala” adlı eserde verilen örnekler arasında en bilinenleri

Picture3
Picture2
Picture7
Picture5
Picture4
Picture6