Doğru mu Hocam?

Cebirsel İfadeler

Sözel Olarak Verilen Duruma Uygun Cebirsel İfade ve Verilen Cebirsel İfadeye Uygun Sözel Durum Yazma


Konuyla ilgili Notlar

Terim

Bir cebirsel ifadede toplama (+) ve çıkarma (-) işaretleri ile birbirinden ayrılan kısımlara terim denir.

Sabit Terim

Bir cebirsel ifadede değişken bulundurmayan terimlere sabit terim denir.

Katsayı

Terimlerdeki değişkenlerle çarpım durumunda olan sayılara katsayı denir. Sabit terim aynı zamanda bir katsayıdır.

Benzer Terim

Bir cebirsel ifadede aynı değişkeni bulunduran terimlerdeki değişkenlerin kuvvetleri de aynı ise bu terimlere benzer terim denir.

Dönüt
Dönüt
Herhangi bir yorumunuz var mı?
Sonraki
Geri bildiriminizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmemizi istiyorsanız e-posta adresinizi girin.
Geri
Gönder
Geri bildiriminizi gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!