Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük bir mutluluk yoktur.